Rotterdam, Eindhoven & Maastricht

Privacy statement

Privacybeleid

Wij geven graag antwoord

Beveiligd Nederland neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen.
Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.
Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected]

Beveiligd Nederland is de besloten vennootschap Beveiligd Nederland, kantoorhoudende te (3068JM) Rotterdam aan Hendersonplaats 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58489487.

Beveiligd Nederland is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beveiligd Nederland de verwerking verantwoordelijke.

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Beveiligd Nederland persoonsgegevens over jou verwerkt.
Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Beveiligd
Nederland voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Beveiligd Nederland worden bewaard.
Om het
overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.


Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie


Doeleinde:
Beheer van bestellingen

 • Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

 • Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, Kopie ID, Bankrekeningnummer
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM

 • Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Gebruikers ID, Telefoonnummer
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Dienstverlening

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Marketing


Doeleinde:
Direct marketing

 • Gegevens: Naam, E-mailadres
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Affiliate marketing

 • Gegevens: Klikgedrag, Interesse in een product
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Retargeting

 • Gegevens: Surfgedrag
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Website 

 

Doeleinde: Website analytics

 • Gegevens: Surfgedrag, Locatie
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Prijsaanvraag

 • Gegevens: Naam,
  E-mailadres, Inhoud van het bericht
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Beveiliging en fraudebestrijding

 

Doeleinde: Cameratoezicht

 • Gegevens: Bewakingsvideo, Bewakingsfoto
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Andere activiteiten

 

Doeleinde: Doorgifte aan de Meldkamer

 • Gegevens: NAW-gegevens, Telefoonnummer, Geslacht, E-mailadres
 • Grondslag: Vitaal belang betrokkenen
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiligd Nederland heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Beveiligd Nederland over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Beveiligd Nederland.
Je kunt verzoeken dat Beveiligd Nederland je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden,
het recht om Beveiligd Nederland te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Beveiligd Nederland of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Beveiligd Nederland te verkrijgen. Beveiligd Nederland zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm,
die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.
Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Beveiligd Nederland je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Beveiligd Nederland
Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]
Beveiligd Nederland zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Beveiligd Nederland een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Beveiligd Nederland je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Verwerkers
 • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Beveiligd Nederland

Het kan zijn dat Beveiligd Nederland verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Beveiligd Nederland gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Beveiligd Nederland gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Beveiligd Nederland aan jouw toestemming vragen om jouw (persoonsgegevens) naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven.
Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Beveiligd Nederland worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Beveiligd Nederland worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst) informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Beveiligd Nederland je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar: [email protected]
Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Beveiligd Nederland jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar: [email protected]
Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming.
In Nederland is dit de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Wacht niet tot het te laat is, voorkom een inbraak met een alarmsysteem van Beveiligd Nederland

Voorkomen is beter dan genezen toch?

KIES JE CADEAU

Tijdens de donkere dagen

kun je uit één van de zes cadeau's kiezen

comfort alarmsysteem beveiligd nederland

Bestel hier jouw Alarmsysteem

Laat je gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om jouw bestelling compleet te maken

Vragen? Bel ons gerust.
We zitten voor je klaar.