Borg certificaat of Borg opleverbewijs?

Vaak vindt een verzekeraar een Borg opleverbewijs voldoende ten op zichte van een Borg certificaat. Neem contact op

Wij zijn een gecertificeerd bedrijf
VEB ledennummer: 19064

Hoe belangrijk is het hebben van een BORG-certificaat?

Een BORG-certificaat dient niet alleen voor een veilig gevoel. Het certificaat heeft namelijk meerdere voordelen. U wilt toch dat u na een inbraak in uw kantoor of woning voldoende vergoeding krijgt van uw verzekeraar. Het zou namelijk een financieel probleem zijn indien u na een inbraak te horen krijgt dat uw beveiliging onvoldoende bleek te zijn, waardoor u geen vergoeding krijgt. Om dit te voorkomen is het BORG-certificaat verkrijgbaar. Door het bezitten van dit certificaat toont u aan dat u volgens de juiste richtlijnen uw pand heeft beveiligd.

Bij het afsluiten van een inboedelverzekering kunt u tevens premiekorting krijgen bij het bezitten van een BORG-certificaat. Verder kunt u zich voor een hoger bedrag verzekeren, en u zult nooit verrast worden doordat uw schade niet vergoed wordt.

Borg certificaat voor uw verzekering

Wanneer uw woning of bedrijf inboedel laat verzekeren vraagt de verzekeraar om een borg certificaat. Vaak wordt dit geëist in de aanvullende polisvoorwaarden. Een borg certificaat is een document waarop staat vermeld voor welk pand het certificaat is uitgegeven, type bedrijf en welke beveiligingsmaatregelen hiervoor zijn getroffen.

Borg certificaat of Borg opleverbewijs

Er zijn 2 verschillende certificaten namelijk een borg certificaat welke staat voor alle getroffen beveiligingsmaatregelen en een Borg opleverbewijs welke staat voor 1 beveiligingsmaatregel. Dit kan een bouwkundig (sloten etc.) of alarmsysteem opleverbewijs zijn.
Vaak vindt een verzekeraar een Borg opleverbewijs voldoende ten op zichte van een Borg certificaat.

Geldigheid Borg certificaat

Een certificaat is maximaal 5 jaar geldig in combinatie met een (jaarlijks) onderhoudscontract. Wanneer er geen onderhoudscontract wordt afgesloten is het Borg certificaat maar 1 jaar geldig. Reden is dat het beveiligingsbedrijf jaarlijks kan controleren of de beveiligingsmaatregelen nog voldoen aan het pand. U kunt bijvoorbeeld denken aan verbouwing/uitbreiding van een bedrijfspand.
Wanneer het certificaat is verlopen moet er een compleet nieuw borg certificaat worden opgemaakt voor de onderneming.

Procedure Borg certificaat

Om een certificaat te verkrijgen voor uw onderneming dient er eerst een Pakket van Eisen (PvE) te worden opgesteld. Het pakket van eisen is een document waarin staat omschreven wat de aard van de onderneming is en waar de onderneming gevestigd is.
De verzekerde waarde van de goederen en de mate van attractiviteit van de verzekerde goederen. Met deze gegevens kan er worden bepaald welke risicoklasse de onderneming wordt ingedeeld. Deze risicoklasse wordt op het borg certificaat vermeld.

Bij elke risicoklasse horen beveiligingsmaatregelen. Zoals Organisatorisch, Bouwkundig, Elektronisch en Opvolging. Ook deze beveiligingsmaatregelen staan op het certificaat.
Wanneer alle beveiligingsmaatregelen zijn getroffen conform de Pakket van Eisen kan er een Borg certificaat worden afgegeven. Of wanneer er 1 maatregel is getroffen een opleverbewijs.

Wanneer krijg ik een BORG-certificaat?

Volgens het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV), wordt een BORG-certificaat alleen verstrekt aan de hand van een beoordeling van een erkend beveiligingsbedrijf. Beveiligd Nederland is een erkend beveiligingsbedrijf.

Bij het aanvragen van uw BORG-certificaat zal een beveiligingsexpert langskomen om te beoordelen of uw pand aan de eisen voldoet. Verder zal deze adviseren of er maatregelen moeten worden genomen om aan de eisen te voldoen. De hoogte van deze eisen zijn afhankelijk van de risicoklasse van uw pand. Een BORG gecertificeerd bedrijf bepaalt het risico met behulp van het instrument Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI). Aan de hand van de attractiviteit en plaats waar uw goederen liggen zal worden bepaald in welke risicoklasse uw woning of ander pand valt.

Maatregelen die u moet nemen om een BORG-certificaat te ontvangen vallen onder de volgende klassen:

  • Organisatorische maatregelen: Bij organisatorische maatregelen kunt u denken aan de beheer van de sleutels en betreden van het pand. Verder zal uw beveiligingsbedrijf u ook adviseren om een plan te schrijven in geval van inbraak.
  • Bouwkundige maatregelen: Hierbij is het belangrijk dat u gebruik maakt van gecertificeerde sloten. Er wordt hier ook gekeken naar de veiligheid en plaatsing van uw ramen en deuren
  • Compartimentering of meeneem beperkende maatregelen: Denk hierbij aan het gebruik van een kluis en maatregelen die uw elektronica vastzetten.
  • Elektronische maatregelen: Dit zijn maatregelen die ervoor zorgen dat uw alarmsysteem een melding stuurt bij glasbreuk, trilling en dergelijke situaties.
  • Alarmering: Nu u de voorafgaande maatregelen goed heeft geregeld is het natuurlijk ook belangrijk dat er werkelijk een melding wordt verstuurd naar een alarmcentrale. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een particuliere alarmcentrale.
  • Reactie of alarmopvolging: Hoe snel is de reactie van uw alarmcentrale en hoe werkt dit in de praktijk? Krijgt u een telefoontje of wordt de politie ingeschakeld? Zorg dat u deze zaken op orde hebt.

Een draadloos alarmsysteem kan u al aardig op weg helpen met het afvinken van deze maatregelen. Het geavanceerde beveiligingssysteem van Beveiligd Nederland kan in ieder geval al de elektronische maatregelen, alarmering en alarmopvolging dekken.

Wat kost een BORG-certificaat?

De kosten van een BORG-certificaat verschillen per situatie. Deze zijn namelijk afhankelijk van het aantal maatregelen die u moet nemen om aan de eisen te voldoen. Verder zitten er ook kosten verbonden bij het aanvragen van een BORG-certificaat. Dit zijn de kosten die de beveiligingsbedrijven moeten betalen aan het CCV voor hun erkenning.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag

Contactformulier

Neem contact op

  • Velden met een * zijn verplicht
Share This